topik

XXXIV Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

OD ZDROWIA DO WYCZYNU
Szczecin, 15-17 września 2022 r.

Strona główna

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski
Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski
Wice-Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański


Patronat Naukowy

pobrane (1).png

LOGO_KLINIKA.jpg

Organizator logistyczny
gradatim_logo.png

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS) ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXXIV Międzynarodowym Zjeździe Naukowym „Od zdrowia do wyczynu”, który odbędzie się w dniach 15 – 17 września 2022 roku w Szczecinie.

Szczecin będzie gościł Zjazd po 45 latach - poprzedni „szczeciński” odbył się w 1977 roku. Liczby z „5” na końcu będą się powtarzać: 85 lat po I Zjeździe (Worochta 1937 r.), 75 lat od decyzji o powołaniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie (Dekret z 1947 r.), 55 lat doktoratu Stefana Lewandowskiego – olimpijczyka, absolwenta PAM zasłużonego dla medycyny sportowej itd.

Mamy nadzieję spotkać się w szerokim gronie ludzi zainteresowanych Człowiekiem i Sportem: lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, nauczycieli, trenerów, dietetyków, psychologów i humanistów. Nas wszystkich interesuje Człowiek i jego potrzeby: od zdrowotnych aż po sięgające Olimpu (i medali olimpijskich).

Jesteśmy przekonani, że pobyt w Szczecinie z ożywczym wiatrem od morza - „wiatrem zmian”, będzie ukojeniem, natchnieniem i inspiracją do działań naukowych, zawodowych i towarzyskich.Prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sportowej
Dr n. med. Andrzej Bugajski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXIV Międzynarodowego
Zjazdu Naukowego PTMS
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Komitet Naukowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski

Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Członkowie Komitetu Naukowego:
Dr n. med. Andrzej Bugajski
Dr n. med. Grzegorz Biegański
Prof. dr hab. Andrzej Czamara
Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański
Dr n. med. Maciej Domański
Dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Dr hab. n. med. Joanna Kabat-Koperska
Dr hab. n. med. Ewa Kwiatkowska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
Dr. n. med. Jarosław Krzywański
Dr hab. n. med. Małgorzata Marchelek-Myśliwiec
Dr Andrzej Pokrywka
Dr n. med. Andrzej Rakowski
Prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
Dr n. med. Katarzyna Szmigielska
Dr hab. n. med. Wiesław Tomaszewski, prof. WSBiNoZ
Dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski, prof. WSF
Prof. dr hab. Andrzej Ziemba

Komitet Organizacyjny

XXXIV Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
Szczecin, 15 – 17 września 2022

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Wice-Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański

Członkowie
Dr hab. n. med. Ewa Kwiatkowska
Dr hab. n. med. Małgorzata Marchelek-Myśliwiec
Dr hab. n. med. Joanna Kabat-Koperska
Dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz
Dr n. med. Maciej Domański

Kierownik Sekretariatu:
Marzena Skucińska

Tematy wiodące

 • Aktywność fizyczna dla osób w różnym stanie klinicznym

 • COVID-19 a sportowcy

 • Fizjologia wysiłku fizycznego

 • Orzecznictwo w medycynie sportowej

 • Podróże ekstremalne

 • Sport niepełnosprawnych

 • Traumatologia i ortopedia sportowa

 • Zdrowe odchudzanie

 • Żywienie, suplementacja i doping

Program szczegółowy

12:00- 13:00 Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

12:00-13:30 lunch

13:30- 14:40 Sesja I
Od aktywnej rehabilitacji do profesjonalizacji sportowej - wyzwania i zagrożenia w sporcie osób z niepełnosprawnością
Prowadzący: Anna Zwierzchowska

Sport paraolimpijski wczoraj i dziś – sztab szkoleniowy i opieka medyczna (20’)
Łukasz Szeliga

Wyzwania i zagrożenia rywalizacji w sporcie osób z niepełnosprawnością – klasyfikacja oparta na dowodach naukowych (20’)
Bartosz Molik, Jolanta Marszałek

Profesjonalizacja w sporcie osób z niepełnosprawnością a urazy i obrażenia. Aspekty społeczne i prawne (20’)
Anna Zwierzchowska, Jakub Zwierzchowski

Dyskusja (10’)

14:40-15:10 przerwa kawowa

15:10- 16:10 Sesja II
Mikrobiota u sportowców
Prowadzący: Kazimierz Ciechanowski

Probiotyki po Covid-19 (20’)
Igor Łoniewski

Przewód pokarmowy u sportowców – zagrożenia okiem gastroenterologa (20’)
Wojciech Marlicz

Zaburzenia osi mózgowo-jelitowej w stresie u sportowców (20’)
Agata Misera

16:10-16:30 przerwa kawowa

16:30-18:30 Uroczyste otwarcie Zjazdu
Prowadzący: Kazimierz Ciechanowski

50 lat akademickiej Medycyny Sportowej w Łodzi
Wojciech Drygas, Anna Jegier, Tomasz Kostka, Henryk Kuński

Wykład plenarny
International aspects of ACL prevention (30’)
Thomas Patt

18:30-19:00 przerwa kawowa

19:00 Walne zebranie wyborcze członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

9:00-10:30 Sesja III
Żywienie, suplementacja i doping
Prowadzący: Agnieszka Zembroń-Łacny, Krzysztof Durkalec-Michalski

Żywienie jako kluczowy element skutecznego treningu sportowego (20’)
Krzysztof Durkalec-Michalski

Nawodnienie sportowca (20’)
Kazimierz Ciechanowski

Substancje immunomodulujące w sporcie; Immunonutrition (20’)
Agnieszka Zembroń-Łacny

Stosowanie glikokortykosteroidów w świetle znowelizowanych przepisów antydopingowych (20’)
Andrzej Pokrywka

Dyskusja (10’)

10:30-11:00 przerwa kawowa

11:00-12:20 Sesja IV
Aktywność fizyczna w ciąży
Prowadzący: Anna Szumilewicz

Problem otyłości w ciąży. Rola wysiłku fizycznego w jej zapobieganiu (20’)
Anna Kajdy

Preeklampsja jako problem współczesnego położnictwa. Rola aktywności fizycznej w jej zapobieganiu (20’)
Sebastian Kwiatkowski

Aktywność fizyczna wśród kobiet ciężarnych w Polsce. Jak promować i proponować pacjentce ciężarnej aktywność fizyczną – rekomendacje różnych towarzystw (20’)
Ewa Kwiatkowska

Dyskusja (20’)

12:20-12:30 przerwa kawowa

12:30-14:15 Sesja V
Sesja zgłoszonych prac oryginalnych
Prowadzący: Wiesław Tomaszewski, Tomasz Kostka

Indukowana wysiłkiem obturacja krtani u sportowców – prezentacja przypadków (7’+3’)
Aleksandra Piechuta

Wpływ wdrożenia ukierunkowanej edukacji żywieniowej w grupie młodych piłkarzy nożnych (7’+3’)
Błażej Przybylik oraz Mikołaj Szymocha

Analiza molekularnych wskaźników sarkopenii u osób na różnym poziomie sprawności funkcjonalnej (7’+3’)
Filip Bielewicz

Medycyna sportowa jako element innowacyjnej podstawowej opieki zdrowotnej – rewolucyjne rozwiązania finansowane z Funduszy Europejskich (Projekty SFAO 1.0 oraz SK system) (7’+3’)
Jerzy Słowik

Ocena wpływu podaży różnych dawek kofeiny na specyficzne zdolności wysiłkowe sportowców uprawiających CrossFit – badanie pilotażowe (7’+3’)
Natalia Główka

Przemijający śródwysiłkowy ból w jamie brzusznej (ETAP) - ocena czynników determinujących jego wystąpienie u biegaczy (7’+3’)
Anna Śleszycka

Wpływ intensywnego wysiłku fizycznego na funkcję nerek kobiet w zaawansowanej ciąży (7’+3’)
Wojciech Wołyniec

Kiedy powrót do sportu po szyciu ścięgna Achillesa? Porównanie metody przezskórnej w znieczuleniu miejscowym z techniką otwartą (7’+3’)
Michał Skowronek

Dyskusja (25’)

14:15-15:30 lunch

15:30-15:55 Wykład sponsorowany  INDIBA_BLACK-01.png
INDIBA® jak przyszłość medycyny sportowej i fizjoterapii
Agnieszka Turoń-Skrzypińska 

16:00-18:30 Sesja VI
Medycyna sportów ekstremalnych
Prowadzący: Kazimierz Ciechanowski, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec

Fizjologia sportów ekstremalnych (25’)
Andrzej Ziemba

Ekstremalne nurkowania rekreacyjne (45’)
Jacek Kot

Medycyna podróży dla ekstremalnych (25’)
Krzysztof Korzeniewski

Medyczne aspekty bezpiecznego nurkowania (25’)
Jarosław Krzyżak

Dyskusja (30’)

20:00 Spotkanie Koleżeńskie (wydarzenie fakultatywne)

8:30-10:30 Sesja VII
Ortopedia, traumatologia i rehabilitacja
Prowadzący: Andrzej Czamara, Wojciech Widuchowski,  Paweł Reichert

Czy uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego to wyrok dla stawu kolanowego? (20’)
Wojciech Widuchowski

Leczenie uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego u dzieci i młodzieży (20’)
Łukasz Matuszewski

Niestabilność rzepki stawu kolanowego. Niedoceniony problem? (20’)
Jarosław Feluś

Uszkodzenia łąkotek. Czy warto je ratować? (20’)
Urszula Zdanowicz

Wybrane problemy rehabilitacji dzieci i młodzieży po urazie stawu kolanowego (20’)
Andrzej Czamara

Dyskusja (20’)

10:30-10:45 przerwa kawowa

10:45-12:20 Sesja VIII
COVID-19 a sportowcy
Prowadzący: Hubert Krysztofiak, Jarosław Krzywański

Przebieg kliniczny COVID-19 u sportowców i powrót do sportu (20’)
Jarosław Krzywański

Covid-19 u sportowca - czy jest się czego obawiać krótko- i długoterminowo? (20’)
Łukasz Małek

„Detraining” i jego fizjologiczne następstwa jako skutek pandemii COVID-19 (20’)
Jakub Adamczyk

Covid-19 „olympic story” (20’)
Hubert Krysztofiak

Dyskusja (15’)

12:20-14:00 lunch

14:00-15:00
Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu Głównego

13:00 Kurs ABC Medycyny Sportowej
Doping a wspomaganie zdolności wysiłkowych organizmu.
Kierownik kursu dr. n. farm. Andrzej Pokrywka
Miejsce: Hotel COURTYARD SZCZECIN CITY

Od zdrowia do wyczynu- Konferencja 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w terminie 16 września 2022 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Novotel ul. 3 Maja 31 w Szczecinie, odbywa się będzie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Od zdrowia do wyczynu. Aktualne informacje znajdują się na stronie https://gradatim-sympozja.pl/medycyna-sportowa-2022

Uczestnicy XXXIV Zjazdu PTMS którzy spełniają poniższe warunki:
1. dopełnili obowiązku rejestracji udziału w Zjeździe (rejestracja on-line, uiszczenie opłaty rejestracyjnej)
2. są osobami upoważnionymi do wystawiania recept i osobami zaopatrującymi w produkty lecznicze w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz. U. 2008 Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.) („Prawo farmaceutyczne”)
mogą wziąć udział w Konferencji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Od zdrowia do wyczynu!


Fundacja ProRenum    Logo-Pro-Renum-maly.png

 

poniżej PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

8:30-10:20 Orzecznictwo w medycynie sportowej
Prowadzący: Andrzej Bugajski, Hubert Krysztofiak, Andrzej Rakowski

Nowelizacja programów szkolenia w zakresie medycyny sportowej (20’)
Andrzej Rakowski

Orzeczenie o stanie zdrowia - obowiązek jego uzyskania oraz konsekwencje jego braku (20’)
Katarzyna Wita

Zalecenia Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej (EFSMA) dotyczące badań kwalifikacyjnych zawodników i sportowców rekreacyjnych w krajach europejskich (20’)
Anna Jegier

Zmiany na liście substancji i metod niedozwolonych według przepisów prawnych obowiązujących w 2022r. i 2023r. (20’)
Katarzyna Szmigielska

Dyskusja (30’)

10:20-10:30 przerwa kawowa

10:30-12:50 Aktywność fizyczna dla osób w różnym stanie klinicznym
Prowadzący: Katarzyna Szmigielska, Anna Jegier, Wojciech Drygas

Aktualne zalecenia aktywności fizycznej dla klinicznie zdrowych osób (20’)
Anna Jegier

Niedostateczna aktywność fizyczna w Polsce: w jakim stopniu zwiększenie aktywności fizycznej może wydłużyć życie Polaków? (20’)
Tomasz Zdrojewski, Piotr Bandosz

Wysiłek fizyczny dla osób z nadciśnieniem tętniczym (20’)
Iwona Szadkowska

Wysiłek fizyczny dla osób z wybranymi chorobami układu oddechowego (20’)
Adam Białas

Wysiłek fizyczny w chorobach metabolicznych (20’)
Katarzyna Szmigielska

Czy sport wyczynowy wpływa korzystnie na długowieczność? (20’)
Wojciech Drygas, Witold Śmigielski

Dyskusja (20’)

12:50-13:00 przerwa kawowa

13:00-14:40 Szczepienia przeciwko COVID-19 u sportowców
Prowadzący: Hubert Krysztofiak, Jarosław Krzywański

Czy aktywność fizyczna wpływa na skuteczność szczepień? (20’)
Agnieszka Zembroń-Łacny

Szczepienia w grupie sportowców wyczynowych (20’)
Aleksandra Piechuta

Postawy polskich sportowców wobec szczepień przeciwko COVID-19 (20’)
Andrzej Pokrywka

Choroba a szczepienie? Ile dni treningowych starci sportowiec? (20’)
Jarosław Krzywański

Dyskusja (20’)

Komunikat Walne Zebranie

Wrocław, dnia 09 lipca 2022 r.

P.T.
Członkowie
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

 

KOMUNIKAT
dotyczący zwołania Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS) Zarząd Główny, zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 09 lipca 2022 r., zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej odbędzie się w dniu 15 września 2022 roku (czwartek) w czasie trwania XXXIV Międzynarodowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w Szczecinie, COURTYARD SZCZECIN CITY Brama Portowa II, 70-225 Szczecin,

godzina 19:00 – I termin
godzina 19:30 – II termin

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej:

1) Otwarcie Walnego Zebrania
2) Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
3) Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków i jej przewodniczącego
4) Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków PTMS
6) Komunikat przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków dotyczący sposobu jej działania
7) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTMS za okres 2019-2022r.
8) Sprawozdanie skarbnika PTMS za okres 2019-2022r.
9) Sprawozdanie z działalności Biura Certyfikatów za okres 2019-2022r.
10) Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego PTMS za okres 2019-2022r.
11) Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTMS za okres 2019-2022r.
12) Dyskusja nad sprawozdaniami
13) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego PTMS
14) Nadanie Członkostwa Honorowego PTMS
15) Wybór Prezesa Zarządu Głównego PTMS kadencji 2022-2026
16) Wybory do władz PTMS:
a. członków Zarządu Głównego
b. członków Głównej Komisji Rewizyjnej
c. członków Sądu Koleżeńskiego
17) Ogłoszenie wyników wyborów
18) Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
19) Sprawy różne.
20) Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze przysyłanie wniosków i uwag związanych z działalnością Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej na adres:
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej Zarząd Główny, 50-038 Wrocław, ul. Kościuszki 4 lub drogą elektroniczną; e-mail: biurocertyfikatow@ptms.org.pl do dnia 31 sierpnia 2022r.

Uprzejmie przypominamy, iż prawo do głosowania na Walnym Zebraniu Członków PTMS posiadają członkowie Stowarzyszenia, którzy nie tylko aktywnie realizują cele Stowarzyszenia i uczestniczą w jego działalności, ale również nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Należności z tytułu składek członkowskich, ze względu na konieczność zaksięgowania, przyjmowane będą tylko w formie przelewu na konto ZG PTMS w terminie do dnia 04.09.2022r. Składka roczna dla członków PTMS wynosi 70,00 zł. Przelewu można dokonać na konto:

PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi Nr 03 1020 3352 0000 1602 0101 8431
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
Ul. Kościuszki 4
50-038 WrocławW imieniu ZG PTMS

Sekretarz
Prof. dr hab. Andrzej Ziemba
Prezes
dr med. Andrzej Bugajski

 

Miejsce obrad

COURTYARD BY MARRIOTT SZCZECIN CITY

(Brama Portowa, dawny „Posejdon”)
Pl. Brama Portowa 2
70-225 Szczecin

Spotkanie koleżeńskie

PastedGraphic-2.jpg

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE
jest to nieformalne spotkanie, które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei, nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem na spędzenie wolnego czasu po intensywnych obradach.


CKE STARA RZEŹNIA
ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14, Szczecin

16 września 2022 r., piątek
godz. 20:00

niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY


Opłata rejestracyjna podstawowa*
Opłata rejestracyjna podstawowa - opłata, którą jest zobowiązany ponieść każdy Uczestnik Konferencjiopłaty podstawowe-1.jpg

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
udział w wykładach, materiały konferencyjne, identyfikator, certyfikat uczestnictwa, wstęp na teren wystawienniczy, przerwy kawowe

*Uczestnicy XXXIV Zjazdu PTMS którzy spełniają poniższe warunki:
1. dopełnili obowiązku rejestracji udziału w Zjeździe (rejestracja on-line, uiszczenie opłaty rejestracyjnej)
2. są osobami upoważnionymi do wystawiania recept i osobami zaopatrującymi w produkty lecznicze w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz. U. 2008 Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.) („Prawo farmaceutyczne”)
mogą wziąć udział w Konferencji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
** prosimy okazać podczas rejestracji potwierdzenie wykonania przelewu.

Opłata rejestracyjna dodatkowa
opłaty rejestracyjne dodatkowe - opłaty uzupełniające do opłaty rejestracyjnej podstawowej


opłaty dodatkowe -1.jpg

UWAGA! Podana cena zawiera podatek VAT (23%)
* liczba miejsc ograniczona

Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje:
identyfikator, przerwy kawowe

4. Wnoszenie opłat za Uczestnictwo w Konferencji

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Zjazdu według stawek obowiązujących w dniu dokonania opłaty w formie:

4.1. do dnia 3 września 2022 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 15 1050 1533 1000 0090 7368 4525

tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

4.2. w dniach 15-17 września 2022 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Zjazdu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Hotele

Organizator nie gwarantuje noclegów.
Rezerwacji należy dokonywać BEZPOŚREDNIO w Hotelu

COURTYARD BY MARRIOTT SZCZECIN CITY 

CY_SZZCY_exterior_01.jpg

Pl. Brama Portowa 2
Szczecin, 70-225

 • Pokój jednoosobowy w cenie 390 zł za dobę ze śniadaniem
 • Pokój dwuosobowy w cenie 440 zł za dobę ze śniadaniami 

Rezerwacje należy złożyć bezpośrednio w dziale rezerwacji, który jest dostępny pod numerem 918233050 lub pod adresem email: rezerwacja@courtyardszczecin.pl

Hasło: „medycynasportu2022”


Hotel Moxy Szczecin City 

OX_SZZOX_exterior_02.jpg

Brama Portowa 2
70-225 Szczecin 

 • Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 320zł/doba
 • Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 365zł/doba

Rezerwacje należy złożyć bezpośrednio w dziale rezerwacji, który jest dostępny pod numerem 918233050 lub pod adresem email: stay@moxyszczecin.com

Hasło: „medycynasportu2022”


Ibis Styles Stare Miasto 

ibis styles zewnatrz.jpg


ul. Panieńska 10
70-535 Szczecin 

 • 320 zł pokój jednoosobowy ze śniadaniem
 • 355 zł pokój dwuosobowy ze śniadaniem

Ibis Szczecin Centrum 

HOTEL.jpg


ul. Dworcowa 16
70-206 Szczecin 

 • 250 zł pokój jednoosobowy ze śniadaniem
 • 280 zł pokój dwuosobowy ze śniadaniem 

Email do rezerwacji: h3369-re@accor.com

Hasło: Szczecin 2022

Zasady zgłaszania prac młodych naukowców

1. Zarejestrowani uczestnicy Zjazdu mogą przesyłać streszczenia wyłącznie drogą elektroniczną. Streszczenia prac oryginalnych Młodych Naukowców będą oceniane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji w ramach elektronicznej sesji plakatowej i/lub prezentacji ustnej w ramach tej sesji. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas Zjazdu zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych. 
 
2. Termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych: 15 lipca 2022 r. 5 sierpnia 2022 r.
 
3. Streszczenie pracy oryginalnej powinno być przygotowane w języku polskim.
 
4. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków.
 
5. Streszczenie pracy oryginalnej musi zawierać:

 • tytuł pracy,
 • pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
 • pierwszą literę imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji z której pochodzą autorzy pracy,
 • słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów),
 • podział pracy na: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.
6. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać więcej niż 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów.
 
7. Wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy opłacili udział w Zjeździe będą mieli możliwość prezentacji prac.
 
8. Nadesłane streszczenia prac oryginalnych będą ocenione przez Komitet Naukowy i zakwalifikowane do prezentacji ustnej lub plakatowej:

a. prezentacje ustne:
 • po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
b. elektroniczna sesja plakatowa:
 • prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Zjazdu
 • szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.

9. Streszczenia prac oryginalnych należy przesyłać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji
https://zjazdptms.pl w terminie do 15 lipca 2022 r. 5 sierpnia 2022 r.
 
10. Zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy podany w Arkuszu Rejestracyjnym. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.
 
11. Zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA.
 
12. W ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac zostaną Państwo powiadomieni o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu bądź przyjęciu pracy).
 
13. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie pracy w języku angielskim.
 
14. Zgłaszane streszczenia prac oryginalnych nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach, konferencjach itp.
 
15. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie. 
 

Partnerzy

Partner Główny

logo_Sanprobi_nowe.jpg

Partner

INDIBA_BLACK-01.png


Wystawca
ACTIVLAB_pharma.png

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Klinika Nefrologii, Transplantologii I Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
e-mail: nefrologia@pum.edu.pl 
tel/fax 91 466 11 96

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
Koordynator Zjazdu: Grażyna Horowitz

Osoby koordynujące zgłoszenia:

Uczestników:
Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
ptms@gradatim-sympozja.pl

Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
anna@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl