topik

XXXIV Międzynarodowy Zjazd Naukowy

Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
Szczecin, 15-17 września 2022 r.

Strona główna

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski
Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski
Wice-Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański


Patronat Naukowy

pobrane (1).png

LOGO_KLINIKA.jpg

Organizator logistyczny

gradatim_logo.png

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS) ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXXIV Międzynarodowym Zjeździe Naukowym „Od zdrowia do wyczynu”, który odbędzie się w dniach 15 – 17 września 2022 roku w Szczecinie.

Szczecin będzie gościł Zjazd po 45 latach - poprzedni „szczeciński” odbył się w 1977 roku. Liczby z „5” na końcu będą się powtarzać: 85 lat po I Zjeździe (Worochta 1937 r.), 75 lat od decyzji o powołaniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie (Dekret z 1947 r.), 55 lat doktoratu Stefana Lewandowskiego – olimpijczyka, absolwenta PAM zasłużonego dla medycyny sportowej itd.

Mamy nadzieję spotkać się w szerokim gronie ludzi zainteresowanych Człowiekiem i Sportem: lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, nauczycieli, trenerów, dietetyków, psychologów i humanistów. Nas wszystkich interesuje Człowiek i jego potrzeby: od zdrowotnych aż po sięgające Olimpu (i medali olimpijskich).

Jesteśmy przekonani, że pobyt w Szczecinie z ożywczym wiatrem od morza - „wiatrem zmian”, będzie ukojeniem, natchnieniem i inspiracją do działań naukowych, zawodowych i towarzyskich.Prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sportowej
Dr n. med. Andrzej Bugajski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXIV Międzynarodowego
Zjazdu Naukowego PTMS
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Komitet Naukowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski

Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Członkowie Komitetu Naukowego:
Dr n. med. Andrzej Bugajski
Dr n. med. Grzegorz Biegański
Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański
Dr n. med. Maciej Domański
Dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Dr hab. n. med. Joanna Kabat-Koperska
Dr hab. n. med. Ewa Kwiatkowska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
Dr. n. med. Jarosław Krzywański
Dr hab. n. med. Małgorzata Marchelek-Myśliwiec
Dr Andrzej Pokrywka
Dr n. med. Andrzej Rakowski
Prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
Dr n. med. Katarzyna Szmigielska
Dr hab. n. med. Wiesław Tomaszewski, prof. WSBiNoZ
Dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski, prof. WSF
Prof. dr hab. Andrzej Ziemba

Komitet Organizacyjny

XXXIV Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
Szczecin, 15 – 17 września 2022

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Wice-Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański

Członkowie
Dr hab. n. med. Ewa Kwiatkowska
Dr hab. n. med. Małgorzata Marchelek-Myśliwiec
Dr hab. n. med. Joanna Kabat-Koperska
Dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz
Dr n. med. Maciej Domański

Kierownik Sekretariatu:
Marzena Skucińska

Tematy wiodące (więcej zdrowia niż wyczynu):

 • Aktywność fizyczna dla osób w różnym stanie klinicznym

 • COVID-19 a sportowcy

 • Fizjologia wysiłku fizycznego

 • Orzecznictwo w medycynie sportowej

 • Podróże ekstremalne

 • Sport niepełnosprawnych

 • Traumatologia i ortopedia sportowa

 • Zdrowe odchudzanie

 • Żywienie, suplementacja i doping

Komunikat Walne Zebranie

Wrocław, dnia 11 czerwca 2022 r.

P.T.
Członkowie
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

 

KOMUNIKAT
dotyczący zwołania Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS) Zarząd Główny, zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2022 r., zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej odbędzie się w dniu 15 września 2022 roku (czwartek) w czasie trwania XXXIV Międzynarodowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w Szczecinie, COURTYARD SZCZECIN CITY Brama Portowa II, 70-225 Szczecin,

godzina 19:00 – I termin
godzina 19:30 – II termin

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
 3. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków i jej przewodniczącego
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków PTMS
 6. Komunikat przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków dotyczący sposobu jej działania
 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków PTMS we Wrocławiu dnia 12 października 2017r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTMS za okres 2017-2019r.
 9. Sprawozdanie skarbnika PTMS za okres 2017-2019r.
 10. Sprawozdanie z działalności Biura Certyfikatów za okres 2017-2019r.
 11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego PTMS za okres 2017-2019r.
 12. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTMS za okres 2017-2019r.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze przysyłanie wniosków i uwag związanych z działalnością Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej na adres:

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej Zarząd Główny, 50-038 Wrocław, ul. Kościuszki 4 lub drogą elektroniczną; e-mail: biurocertyfikatow@ptms.org.pl

Uprzejmie przypominamy, iż prawo do głosowania na Walnym Zebraniu Członków PTMS posiadają członkowie Stowarzyszenia, którzy nie tylko aktywnie realizują cele Stowarzyszenia
i uczestniczą w jego działalności, ale również nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Należności z tytułu składek członkowskich, ze względu na konieczność zaksięgowania, przyjmowane będą tylko w formie przelewu na konto ZG PTMS w terminie do dnia 04.09.2022r. Składka roczna dla członków PTMS wynosi 70,00 zł. Przelewu można dokonać na konto:

PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi Nr 03 1020 3352 0000 1602 0101 8431
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
Ul. Kościuszki 4
50-038 WrocławW imieniu ZG PTMS

Sekretarz
Prof. dr hab. Andrzej Ziemba
Prezes
dr med. Andrzej Bugajski

 

Miejsce obrad

COURTYARD BY MARRIOTT SZCZECIN CITY

(Brama Portowa, dawny „Posejdon”)
Pl. Brama Portowa 2
70-225 Szczecin

Spotkanie koleżeńskie

Więcej informacji wkrótce

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY


Opłata rejestracyjna podstawowa
Opłata rejestracyjna podstawowa - opłata, którą jest zobowiązany ponieść każdy Uczestnik Konferencji1-tabela z opłatami rejestacyjnymi.jpg

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych, materiały konferencyjne, identyfikator, certyfikat uczestnictwa, wstęp na teren wystawienniczy, przerwy kawowe

 

Opłata rejestracyjna dodatkowa
opłaty rejestracyjne dodatkowe - opłaty uzupełniające do opłaty rejestracyjnej podstawowej


2-tabela z opłatami rejestacyjnymi.jpg

UWAGA! Podana cena zawiera podatek VAT (23%)
* liczba miejsc ograniczona

Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje:
identyfikator, przerwy kawowe

4. Wnoszenie opłat za Uczestnictwo w Konferencji

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Zjazdu według stawek obowiązujących w dniu dokonania opłaty w formie:

4.1. do dnia 3 września 2022 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 15 1050 1533 1000 0090 7368 4525

tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

4.2. w dniach 15-17 września 2022 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Zjazdu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Zasady zgłaszania prac młodych naukowców

1. Zarejestrowani uczestnicy Zjazdu mogą przesyłać streszczenia wyłącznie drogą elektroniczną. Streszczenia prac oryginalnych Młodych Naukowców będą oceniane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji w ramach elektronicznej sesji plakatowej i/lub prezentacji ustnej w ramach tej sesji. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas Zjazdu zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych. 
 
2. Termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych: 15 lipca 2022 r.
 
3. Streszczenie pracy oryginalnej powinno być przygotowane w języku polskim.
 
4. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków.
 
5. Streszczenie pracy oryginalnej musi zawierać:

 • tytuł pracy,
 • pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
 • pierwszą literę imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji z której pochodzą autorzy pracy,
 • słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów),
 • podział pracy na: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.
6. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać więcej niż 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów.
 
7. Wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy opłacili udział w Zjeździe będą mieli możliwość prezentacji prac.
 
8. Nadesłane streszczenia prac oryginalnych będą ocenione przez Komitet Naukowy i zakwalifikowane do prezentacji ustnej lub plakatowej:

a. prezentacje ustne:
 • po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
b. elektroniczna sesja plakatowa:
 • prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Zjazdu
 • szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.

9. Streszczenia prac oryginalnych należy przesyłać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji
https://zjazdptms.pl w terminie do 15 lipca 2022 r.
 
10. Zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy podany w Arkuszu Rejestracyjnym. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.
 
11. Zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA.
 
12. W ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac zostaną Państwo powiadomieni o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu bądź przyjęciu pracy).
 
13. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie pracy w języku angielskim.
 
14. Zgłaszane streszczenia prac oryginalnych nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach, konferencjach itp.
 
15. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie. 
 

Partnerzy

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

 

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
Koordynator Zjazdu: Grażyna Horowitz

Osoby koordynujące zgłoszenia:

Uczestników:
Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
ptms@gradatim-sympozja.pl

Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
anna@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl